Hans van der Toorn – Dirigent

KNA, Koninklijk Dordrechts mannenkoor

logo KNA Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA (Kunst na Arbeid) was 20 jaar geleden mijn eerste mannenkoor. Het koor zong toen nog voornamelijk opera. Mannenkoren hebben doorgaans een wat andere sfeer dan gemengde koren, er is meer een kameraadschappelijke manier van omgaan met elkaar. In de loop der jaren is het koor qua zangers kleiner geworden, maar kwalitatief een stuk beter. Ook is het repertoire verbreed. We zingen nu meest wereldlijke muziek uit Rusland, Engeland en Frankrijk. Het koor heeft een aantal reizen gemaakt naar Engeland en Schotland en daar concerten gegeven met lokale koren.

In juni 2016 voert KNA werken uit van Stanford en Vaughan Williams met begeleiding van Caecilia Boschman.  Website: www.kna-dordrecht.nl

KNADordrechtweb